Naujienos Apie mus Komanda Investuotojams Vieša informacija Kontaktai

VALSTYBĖS INVESTICINIS KAPITALAS

Siekiant padėti įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, paveiktoje COVID-19 protrūkio, Lietuvos Respublika nusprendė įsteigti UAB „Valstybės investicinis kapitalas“, kuri įkūrė fondą, padėsiantį Lietuvos ekonomikai atsigauti po COVID-19 sukeltų pasekmių, valstybės ir kapitalo rinkos priemonėmis pritrauktomis lėšomis, finansuojant pagalbos verslui ir kapitalo rinkos plėtrai skirtas priemones.

VIEŠA INFORMACIJA

Vieša informacija

Skiltyje „Viešoji informacija“ galėsite susipažinti su Valstybės investicinio kapitalo (VIKA) ir valdymo struktūra.

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas: 305611945
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, VĮ „Registrų centras“.
Buveinė: Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Elektroninis paštas: info@vika.lt
Valstybei atstovaujanti institucija: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Valstybei priklausanti dalis: 100%

Valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIKA) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio veiklos forma yra uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės steigėja yra Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

VIKA veiklos tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinto Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo nuostatomis padėti atsigauti Lietuvos ekonomikai po koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, valstybės ir kapitalo rinkos priemonėmis pritrauktomis lėšomis finansuojant pagalbos verslui ir kapitalo rinkos plėtrai skirtas priemones.

Asmens duomenų apsaugos politika

Ši asmens duomenų apsaugos politika nustato bendruosius Bendrovės valdomų ir tvarkomų asmens duomenų apsaugos principus, tikslus ir pagrindus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo principus ir tvarką, pagrindines Bendrovės valdymo ir priežiūros organų narių, darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis, taip pat organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Bendrovės valdomų ir tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Politika parengta vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu bei kitais galiojančiais teisės aktais

Apie mus

Siekdama padėti vidutinėms ir didelėms įmonėms, veikiančioms Lietuvoje, paveiktoje COVID-19 protrūkio, Lietuvos Respublika nusprendė įsteigti fondą, kurį sudaro Vyriausybės įnašas ir galimi tarptautinių institucijų ir privačių investuotojų įnašai.

Fondui įgyvendinti buvo įsteigtos dvi bendrovės: UAB „Valstybės investicinis kapitalas” ir partneris UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra”.
Komanda
Kontaktai

Komanda

photo

VALDYBOS PIRMININKAS
ŠARŪNAS RUZGYS

Daugiau nei 20 metų aktyvi aukščiausio lygio vadovo patirtis finansų srityje. Turėdamas specialių žinių apie įmonių valdymą, investicijų ir pensijų fondų valdymą bei reguliavimo aplinką, dalyvavo daugelyje tarpregioninių ir daugiafunkcinių projektų.

Kita veikla: Finora Bank UAB administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.

Ankstesnė veikla: UAB “Signeda” generalinis direktorius, nepriklausomas UAB “Victory Funds” valdybos narys. “Luminor Asset Management Company” generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas, Lietuvos investicijų ir pensijų fondų valdymo asociacijos prezidentas, Lietuvos verslo konfederacijos valdybos narys.

Išsilavinimas: EMBA iš Baltijos vadybos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Magistro diplomas ekonomikos srityje, Vytauto Didžiojo universitete.

photo

VALDYBOS NARYS
JONAS BLOŽĖ

Daugiau nei 18 metų profesinės patirties komercinės ir verslo teisės rizikos valdymo, verslo plėtros ir strategijos konsultavimo srityse.

Kita veikla: advokatas, vietos ir užsienio teismo arbitras, tarpininkas.

Ankstesnė veikla: INVEGA nepriklausomas valdybos narys, įvairių bendrovių valdybos narys.

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras.

photo

VALDYBOS NARYS
MARIUS ALUBECKAS

Daugiau nei 6 metai patirties finansų inžinerijoje – nuo finansinių priemonių kūrimo ir įgyvendinimo iki projektų valdymo, strategavimo ir veiklos koordinavimo bei priežiūros.

Kita veikla: Finansų ministerijoje Finansų analitikas ir vyriausiasis specialistas, Vilniaus tarptautinio Rotaract klubo prezidentas.

Ankstesnė veikla: Nacionalinėje plėtros įstaigoje UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) – konsultantas, finansininkas, projektų vadovas.

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Nanotechnologijų ir medžiagotyros studijų krypties, chemijos bakalauras.

 

photo

GENERALINIS DIREKTORIUS
ROBERTAS VYŠNIAUSKAS

20 metų profesinės patirties komercinės ir verslo teisės srityje, gilios žinios apie įmonių valdymą, verslo plėtrą ir strategiją, susijungimus ir įsigijimus bei daugiašalių kompleksinių projektų valdymą.

Kita veikla: UAB „EPSO-G“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys, nepriklausomas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narys ir audito komiteto narys, nepriklausomas AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narys, audito komiteto ir atlygio ir skyrimo komiteto narys.

Ankstesnė veikla: UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ nepriklausomas valdybos narys, nepriklausomas valstybinės įmonės „Infostruktūra“ valdybos narys, UAB „Vilniaus prekyba“ valdybos narys, generalinis direktorius bei susijusių ar kontroliuojančių bendrovių teisininkas.

Išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras.

INVESTUOTOJAMS

Istorija

2020m.
kovo 19d.

2020m.
gegužės 27 d.

2020m.
rugpjūčio 26 d.

2020m.
rugsėjo 30 d.

2021m.
sausio 25 d.

Europos Komisija priėmė laikiną Valstybės pagalbos priemonių sistemą, skirtą remti ekonomiką dabartinio COVID-19 protrūkio metu.

Europos Komisija pritarė Valstybės pagalbos fondo verslui Lietuvoje įsteigimui pagal laikinosios valstybės pagalbos sistemą.

Buvo įsteigta UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK).

Finansų ministras ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras patvirtino Valstybės pagalbos verslui priemonių veiklos aprašą.

Europos Centrinis Bankas (ECB) pripažino VIK kaip agentūrą.

Tikslai

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ įkūrė Pagalbos verslui fondą, kurio tikslas padėti Lietuvos ekonomikai atsigauti po COVID-19 sukeltų pasekmių.

Be kitų jau taikomų mažų ir vidutinių įmonių finansavimo priemonių, fondas ketina investuoti į vidutinio dydžio ir dideles Lietuvos įmones, patyrusias finansinių sunkumų, kurios gali kelti grėsmę jų veiklos tęstinumui. Šis fondas taip pat siekia skatinti kapitalo rinkos plėtrą, pritraukdamas institucinius investuotojus, veikiančius fondus, siekiant apdrausti fondo dalyvių investicinę grąžą.

INVESTICIJŲ TEIKIMAS VIDUTINIAMS IR DIDELIEMS SUBJEKTAMS, ATITINKANTIEMS NUSTATYTUS FONDO REIKALAVIMUS
PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ, KURIE BUS GERIAU PASIRENGĘ ATSIGAVIMO LAIKOTARPIUI, IŠSAUGOJIMAS

Dar vienas šio fondo tikslų yra konsoliduoti Lietuvos Respublikos fondus, taip pat privačius investuotojus, siekiant finansuoti Lietuvoje veikiančias vidutines ir dideles įmones, kurių veikla buvo paveikta arba bus paveikta ateityje dėl COVID-19 protrūkio, kuris gali sutrikdyti vykdomą veiklą bei turėti neigiamos įtakos kitų verslo subjektų, veikiančių Lietuvoje, stabilumui ir (arba) turėti kitų materialinių, socialinių ar ekonominių padarinių Lietuvos Respublikoje.

RINKOS KAPITALO SKATINIMAS, TEIKIANT PIRMENYBĘ KAPITALO RINKOS PRIEMONĖMS IR PRIVAČIŲ INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMAS
KONKREČIŲ TIKSLŲ (PVZ., TVARIOS IR EKOLOGIŠKOS INVESTICIJOS) ĮGYVENDINIMAS TAM TIKRUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE

Kontaktai

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ Registracijos kodas: 305611945 Adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Kontaktai

Generalinis direktorius:

Robertas Vyšniauskas